industry

banking and financial

overview

Giải pháp CRM tài chính và bảo hiểm

Tài chính và bảo hiểm là lĩnh vực không còn mới mẻ vì chúng ta ai cũng đã từng thao gia vào bảo hiểm hoặc tài chính. Các doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây tuy nhiên họ rất khó khăn trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng của mình.

 • Khó khăn quản lý thông tin khách hàng thông qua excel mất nhiều thời gian
 • Không thê theo sát quá trình chăm sóc khách hàng từ mới sang hợp đồng
 • Không quản lý tốt lịch hẹn của nhân viên với khách hàng
 • Không có công cụ đo lường chất lượng của nhân viên – KPI
 • Khó tính hoa hồng cho nhân viên
 • Báo cáo rất mất thời gian và không tổng quát được.

CRM bảo hiểm tài chính ra đời để giải quyết những vấn đề trên. Ở CEF Consultant chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành hệ thống bảo hiểm tài chính. Với đội ngũ nhân lực chất lượng và nền tảng công nghệ chúng tôi tự tin mang đến quý khách hàng sản phẩm chất lượng và uy tín nhất.

Sectors

Các chức năng của hệ thống CRM bảo hiểm tài chính

 • bank-notes-2448_bd66c927-7837-4dbf-bc25-d49656dfe619

  Quản lý lịch sử cuộc gọi

  Các cuộc gọi của Teller sẽ được ghi lại trong hệ thống. Quản lý có thể nghe lại thông tin cuộc gọi này.

 • bank-cards-2445_a1e87fce-3f73-4202-9204-4ad23d9ce522

  Quản lý khách hàng tiềm năng

  Trạng thái khách hàng sẽ được theo dõi rất chi tiết và đầy đủ từ việc nhật thông tin khách hàng đến khi chốt hợp đồng

 • coins-2452_3800c0d7-bb74-4470-909a-e107b62b50e6

  KPI và Hoa hồng

  Có thể cài đặt các KPI cho từng nhân viên và theo nhóm. Đồng thời sẽ hiển thị hoa hồng của nhân viên

 • pos-terminal-2470_861790a4-85dc-4da4-b645-64e5b80247d5

  Hợp đồng

  Quản lý chi tiết thông tin hợp đồng.

 • deposit-box-2465_8d0edd4a-0865-4431-b57f-e857a350022b

  Tổng quan

  Một dashboard sẽ là tổng quan về các chỉ số của doanh nghiệp bao gồm chỉ số các hợp đồng, nhân viên, KPI…

 • invoice-2474_16cf5270-ffa8-4c6e-b664-5b73fe167d57

  Báo cáo

  Có thể trích xuất hoặc tải vào hệ thống danh sách khách hàng và hơn thế nữa.

Benefits to bank on

Our clients are able to increase end-user productivity without sacrificing usability.

 • Business Agility

  Business growth and seasonal flexibility are easily scaled as our banking IT services adapt to the client’s needs allowing them to easily add and remove users without a headache.

 • Security and compliance

  Our clients are able to control business sensitive data and adhere to compliance mandates securely and efficiently while enabling staff to access the data when and how they need it.

 • Office mobility

  We help clients create secure applications and remote user experiences in a reliable and secure network for a mobile workforce that can extend to multiple bank branches and offsite contractors.

 • Application development

  By partnering with us. From the beginning, our managed IT support works within a set budget so our clients get exactly what their business needs without end of month surprises.

Stop wasting time and money on technology. Let’s get started

Delivery

Transform your technology by focusing on 3 key areas

 • refresh-database-1856_a6704a77-603a-45b0-925d-41498e0fb1aa

  Data transformation

  Accelerate “Data-to-Insight-to-Action” cycle, by consuming offerings like Data-as-a-Service and Reporting-as-a-Service.

 • radar-signal-727_b1dcc914-3ee5-449c-941e-d4684ee50ba3

  Digital enablement

  Drive key business outcomes, using the full service digital stack – Mosaic, Digital Jedis, and human-centered design experience.

 • handshake-2819_4c48473b-74a8-4575-890d-e1824695a74c

  Innovation partnership

  Adopt a collaborative approach to innovation, by leveraging innovation labs, future financial ecosystems, alliances & partners.

Expertise

Our banking expertise

NanoSoft is a joint venture between Linethemes and Themeforest. Our experts have deep knowledge about the complexities of the banking industry, and know how to deploy digital technology to transform banks’ operations.

0+

Financial services firms worldwide

0/10

The top largest banks worldwide.
308-name05821-chim-eye
Customers stories