Overview

RentalShop là hệ thống phần mềm trên di động dàng riêng cho các cửa hàng cho thuê đầu tiên ở Việt Nam.

Với RentalShop bạn có thể làm bất cứ mọi thứ quản lý chỉ trên Mobile

Client:
RentalShop
Industry:
Cho thuê
Services:
Giải pháp cho các cửa hàng cho thuê
Via:
http://rentalshop.org

Platform

  • Admin Portal (Web)
  • Mobile (iOS + Android)

Modules

  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý khách hàng
  • Thống kê và báo cáo