ERP Tin tức

3 Điểm khác biệt chính giữa Hệ thống ERP và MES

Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP)  và Hệ thống Điều hành Sản xuất (MES) chung một số mục đích trong môi trường sản xuất. Hai hệ thống tương tự nhau đến mức chúng ta dễ dàng bỏ qua các đặc điểm riêng biệt của chúng. Do đó, sẽ rất thú vị khi xem xét một số điểm khác biệt giữa hai điều này. Sau đây là ba điểm khác biệt quan trọng giữa hệ thống MESERP

Mục đích cụ thể của từng hệ thống

ERP hoạt động như một phương tiện để chia sẻ thông tin trong một tổ chức. Hệ thống liên kết mọi bộ phận của doanh nghiệp với nhau và cho phép thông tin lưu chuyển tự do. Hoạt động như một đường dẫn dữ liệu bao quát làm cho ERP trở thành một công cụ có giá trị cho việc quản lý vì nó cho phép các nhà quản lý ra quyết định đi sâu vào từng bộ phận của doanh nghiệp và kết nối các dữ liệu ở xa với nhau theo những cách có ý nghĩa.

Mặt khác, lý do để thêm MES là để cung cấp một phương tiện để kiểm soát chính xác quá trình sản xuất. MES thực hiện từng bước hoặc tạo báo cáo dựa trên những gì đang diễn ra tại thời điểm hiện tại để theo dõi và điều chỉnh các biến ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. MES đồng bộ hóa nhiều cấp độ của công việc chế tạo để có giải pháp tốt nhất có thể để có được một quy trình ít lãng phí hơn và có lợi hơn.

Phương pháp thu thập dữ liệu

3 Điểm khác biệt chính giữa Hệ thống ERP và MES
3 Điểm khác biệt chính giữa Hệ thống ERP và MES

Con người thường cung cấp hầu hết thông tin vào ERP. Việc thu thập dữ liệu thủ công này hoạt động tốt vì hệ thống chủ yếu quan tâm đến việc thu thập, tổ chức và chia sẻ thông tin trong một tổ chức để lập kế hoạch và hướng dẫn. Hệ thống ERP hiện đại có một cơ sở dữ liệu cho toàn bộ tổ chức vì vậy các mục nhập thừa được giảm bớt hoặc loại bỏ. Một kho dữ liệu duy nhất cũng làm cho việc chia sẻ thông tin linh hoạt trên các khu vực khác nhau tạo thành một quá trình liền mạch.

Tính nhanh chóng của quá trình sản xuất thúc đẩy nhu cầu nghiên về MES. Giám sát sản xuất theo thời gian thực được thực hiện thông qua máy quét mã vạch, tín hiệu cảm biến IOT, nguồn cấp dữ liệu từ các trạm kiểm tra sản phẩm, hệ thống cảm biến máy móc lắp ráp phản hồi và nhập dữ liệu từ nhân viên sàn sản xuất. Thông tin này cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho ERP, cho phép tổ chức phản ứng đủ nhanh để bắt kịp với các tình huống thay đổi nhanh chóng. Giảm độ trễ theo cách này làm tăng khả năng nhận được lợi tức tiền tệ cao hơn trên mỗi công việc.

Yếu tố lý do kích hoạt những hành động

ERP thực hiện dựa trên các giao dịch tài chính. Khi khách hàng đặt hàng, nhà cung cấp gửi hóa đơn phát hành bảng lương, hệ thống sẽ phản hồi bằng một hành động. ERP là đa chức năng, nhưng các nhà phát triển xây dựng nó dựa trên một cơ cấu kinh tế chủ yếu.

Mặt khác, MEShướng sự kiện quy trình. Hệ thống này được thiết kế để giám sát các sự kiện cụ thể đối với môi trường sản xuất. Theo dõi dữ liệu thời gian thực cho phép MES thực hiện các nhiệm vụ như đảm bảo tuân thủ quy trình sản xuất, theo dõi tiêu thụ hàng tồn kho, lưu giữ tự động đối với vật liệu không phù hợp, lên lịch bảo trì máy dựa trên hiệu suất và sắp xếp lại các quy trình để sử dụng các nguồn lực sẵn có hiệu quả hơn.

 

Leave a Reply